Ishikawa & Fukui Tourist Information

FLIGHT INFORMATION

Domestic

 • Komatsu - Haneda
 • Komatsu - Narita
 • Komatsu - Sapporo
 • Komatsu - Sendai
 • Komatsu - Fukuoka
 • Komatsu - Naha

International

 • Komatsu - Seoul
 • Komatsu - Shanghai
 • Komatsu - Taipei
 • Komatsu - Hongkong

ACCESS INFO

 • Kanazawa Station
 • Komatsu Station
 • Fukui Station
 • Kagaonsen Station

FLOOR MAP

 • 1F
 • 2F
 • 3F

FAQ

 • Wi-Fi
 • Foreign Exchange
go to pagetop